реферат
Главная

Рефераты по зарубежной литературе

Рефераты по логике

Рефераты по маркетингу

Рефераты по международному публичному праву

Рефераты по международному частному праву

Рефераты по международным отношениям

Рефераты по культуре и искусству

Рефераты по менеджменту

Рефераты по металлургии

Рефераты по муниципальному праву

Рефераты по налогообложению

Рефераты по оккультизму и уфологии

Рефераты по педагогике

Рефераты по политологии

Рефераты по праву

Биографии

Рефераты по предпринимательству

Рефераты по психологии

Рефераты по радиоэлектронике

Рефераты по риторике

Рефераты по социологии

Рефераты по статистике

Рефераты по страхованию

Рефераты по строительству

Рефераты по схемотехнике

Рефераты по таможенной системе

Сочинения по литературе и русскому языку

Рефераты по теории государства и права

Рефераты по теории организации

Рефераты по теплотехнике

Рефераты по технологии

Рефераты по товароведению

Рефераты по транспорту

Рефераты по трудовому праву

Рефераты по туризму

Рефераты по уголовному праву и процессу

Рефераты по управлению

Курсовая работа: Організація проведення ділової програми виставок

Курсовая работа: Організація проведення ділової програми виставок

Міністерство освіти та науку України

Київський національний торговельно-економічний університету

Факультет ресторанно-отельного та туристичного бізнесу

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Курсова робота

З дисципліни «Організація виставкової діяльності»

На тему

«Організація проведення ділової програми виставок»

Студентки 3 курсу 10 групи ФРГТБ

Денної форми навчання

Омельченко Уляни Михайлівни

Науковий керівник асист. Дупляк Т.П.

Київ 2010


Зміст

Вступ

I. Теоретичні засади організації та проведення ділової програми виставкових заходів

1.1 Сутність та значення ділової програми виставки

1.2 Види заходів ділової програми виставок

1.3 Етапи організації ділових заходів виставок

II. Дослідження організації проведення ділової програми виставки підприємства «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»

2.1 Характеристика підприємства «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»

2.2 Аналіз ділової програми виставок організатора «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»

III. Удосконалення організації проведення ділової програми виставки у організатора «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Сучасна виставка -- багаторівневий інструмент маркетингу, місце, де експонент може одночасно рекламувати, продавати продукцію й формувати образ своєї фірми. Професійну складову в значній мірі формує ділова програма виставки, що включає в себе цілий спектр різних заходів. Для компаній- організаторів ділова програма виставки - інструмент "примусового" залучення цільової аудиторії.

Офіційні заходи

ДО офіційних заходів ставляться: церемонія відкриття/закриття виставки, прес-конференції, візити офіційних осіб, офіційні приймання /фуршети, церемонії нагородження лауреатів конкурсів і т.д.

Професійні заходи

Для професійних заходів важливо, щоб їх зміст і спосіб проведення відповідали заявленому в назві типу. Розрізняють наступні типи заходів:

Конгрес - з'їзд, збори. Має складну структуру заходів, велику географію учасників, широкий суспільний резонанс

Форум - масові збори, з'їзд. За структурою й технологіям підготовки форум схожий на конгрес.

Конференція - великі збори, нарада представників яких-небудь держав, організацій, груп. Має більш науковий характер, більш однорідна за структурою й проблематиці. Один із традиційних типів ділових заходів на виставці.

Нарада - засідання, збори, присвячене обговоренню якого-небудь спеціального питання. Учасники нарад одержують наочний демонстраційний матеріал, а учасники виставки - професійну аудиторію.

Семінар - групове заняття для спеціальної підготовки, для підвищення кваліфікації. Має практичний характер, число учасників більш обмежене. Розповсюджений тип ділового заходу на виставці

Симпозіум - нарада, конференція по спеціальнім науковім питанню. Припускає професійну аудиторію

"Круглий стіл" - обговорення, дискусія по актуальній темі. Принцип організації рівноправність учасників.

Засідання професійного клубу, об'єднання, союзу.

Спеціальні покази - використовуються для демонстрації комплексних технологічних процесів у різних галузях.

Спеціалізовані салони (аукціони, огляди).

Конкурсна програма

Важливої складовій виставок є конкурси, що проводяться галузевими відомствами й авторитетними організаціями. Для проведення конкурсу формується конкурсна комісія, розробляється положення про конкурс і умови участі. Важливої складовій виставок є професійна заявка на участь у конкурсі (розсилається учасникам виставки разом із заявочною документацією). Особливої уваги організаторів вимагає розробка процедури відбору й оцінки експонатів і питання інфраструктури (устаткування дегустаційних залів, протокольні питання, інформування громадськості про результати конкурсу, процедура нагородження лауреатів).

Освітні заходи

Тренінги - короткострокові курси підвищення кваліфікації, які проводяться в рамках виставки

Консультаційні пункти - робота фахівців на виставці, що виявляють методичну й правову допомогу по специфічних питаннях галузевого ринку.

Презентаційні заходи

Дні країни/області/регіону (компанії, громадської організації) - являють собою комплексні заходи, що включають протокольні заходи, семінари, симпозіуми, конференції, ділові зустрічі, презентаційну програму.

Фестивалі й конкурси по тематиці виставки й по суміжних темах.

Тематичні екскурсії для фахівців, учнів ВУЗОВ організують організаторами виставок за попередніми заявками. Щоб екскурсія була успішної, розробляється спеціальний "презентаційний маршрут" по виставці аспект, що цікавить, що охоплює. У штаті компанії- організатора повинен бути "екскурсовод", який володіє змістовною стороною питання. Експоненти повинні бути попереджені про прихід гостей, тоді вони зможуть підготуватися, а екскурсанти одержать сувеніри й подарунки.[4.C.20 ]

Метою курсової роботи є аналіз специфіки ділової програми виставок і офіційних заходів.

Теоретичне значення роботи полягає у визначенні теоретичних основ виникнення, сутності, видів та умови проведення ділової програми виставки, її роль та методи удосконалення.

Практичне значення роботи – в дослідженні організації проведення ділової програми виставки підприємства «Київський міжнародний контрактовий ярмарок».


I. Теоретичні засади організації та проведення ділової програми виставкових заходів

1.1 Сутність та значення ділової програми виставок і ярмарків

Ділова програма виставок зазвичай включає тематичні семінари, конференції, круглі столи. Заходи ділової програми дозволяють обмінятися досвідом і встановити нові бізнес-контакти. Участь у діловій програмі виставок - це дієвий спосіб привернути увагу та закріпити позитивний імідж компанії. Для компаній-організаторів ділова програма виставок-це інструмент «примусового» залучення цільової аудиторії.

Заходи ділової програми виставок потребують великої роботи щодо їх підготовки та проведення. Особливу увагу при їх організації слід приділяти таким питанням:

·  Правильний вибір організатора (стратегія наслідування успішних виставок);

·  Створення оргкомітету, робочої групи тощо;

·  Розробка програми, яка б реально відповідала потребам ринку та зацікавило б фахівців;

·  Реклама заходу (практика свідчить, що недостатньо загальної реклами, необхідне цільове розсилання, телефонування, інші способи персональних запрошень);

·  Підготовка приміщень і обладнання (зв'язок, аудіовізуальні засоби, елементи оформлення інтер’єру);

·  Підготовка інформаційних матеріалів для учасників (програма, тези, інформаційні матеріали, сувенірна продукція виставки тощо);

·  Забезпечення перекладу та стенограми (для заходів із міжнародною участь);

·  Організація реєстрації, обслуговування;

·  Опрацювання підсумкових матеріалів (резолюції, тези, рекомендації).[1.C.137]

До заходів ділової програми виставки належать:

1)  Конгресні, що в свою чергу включають:

·  Конгрес;

·  Форум;

·  Конференція;

·  Круглий стіл;

·  Семінар;

·  Симпозіум.

2)  Професійні (цехові) заходи. До них відносяться:

·  Нарада;

·  Засідання професійного клубу, спілки;

·  Спеціальні покази;

·  Демонстрації.

3)  Освітянські, що включають:

·  Тренінги;

·  Консультаційні пункти;

·  Маркетингові центри;

·  Кейс-стаді.

4)  Презентаційні, що включають:

·  Дні країн, області, регіону, компанії, громадської організації;

·  Фестивалі та конкурси.

5)  Тематичні екскурсії:

·  Відвідування музеїв фольклорних свят;

·  Вивчення мови;

·  Івентивні екскурсії;

·  Тематичні екскурсії для спеціалістів і студентів ВНЗ.

Офіційні прес-заходи – це івенти, організовані для ЗМІ або за участю ЗМІ. Приводом для проведення прес-заходів може стати будь-який вагомий інформаційний привід. Залежно від цілей компанії, масштабів і значущості інформаційного приводу вибирається той або інший вид прес-заходу.

В організації заходів для ЗМІ важлива чітка координація і злагодженість всіх дій організатора:

§  Визначення медіа-пулу;

§  Запрошення цільових ЗМІ;

§  Сценарний план заходу;

§  Тексти спікерів;

§  Роз даткові матеріали (прес0реліз, прес-кит тощо);

§  Технічне забезпечення заходу;

§  Спілкування із журналістами;

§  Зворотній зв'язок.[1.C.143]

Прес-конференції є важливим джерелом інформації про виставку та її заходи для ЗМІ. Як свідчить досвід проведення масштабних виставкових проектів, оптимальна кількість прес-конференцій-2. Перша проводиться за тиждень до офіційного відкриття виставки. Дуже важливо запросити для участі у прес-конференції офіційних осіб (представників ділових, громадських, урядових кіл) з метою інформування з актуальних питань. Друга прес-конференція проводиться безпосередньо в день відкриття (перед церемонією офіційного відкриття). Як правило, в ній беруть участь запрошені на церемонію відкриття.

До офіційних заходів виставки належать:

·  Прес-конференції організаторів;

·  Прес-конференції компаній-експонентів;

·  Церемонія офіційного відкриття/ закриття виставки;

·  Протокольні заходи.

Можливі варіанти виставкових прес-конференцій:

·  Традиційна прес-конференція;

·  Прес-конференція з фуршетом;

·  Брифінг;

·  Прес-тур;

·  Прес-ланч.

Прес-конференція - це зустріч журналістів із представниками установ, компаній, організацій або окремими персонами з метою інформування громадськості по актуальних питаннях певної тематики, що передбачає сесію питань- відповідей. Прес-конференцію проводять, як правило, у випадку виникнення необхідності в з'ясуванні спірних питань із громадськістю й залученні її уваги до розв'язку якої-небудь проблеми. Також прес-конференції скликаються, якщо в журналістів виникло до керівництва компанії багато питань, напередодні або закінченні якого-небудь заходу (події). Тривалість прес-конференції становить у середньому від 30 до 50 хвилин.

Прес-ланч - захід для обмеженого числа представників ЗМІ, що є найбільш важливими для компанії. З боку компанії беруть участь перші особи. Для проведення заходу вибирається зручно розташоване місце з високим рівнем обслуговування. Невелика кількість присутніх журналістів і невимушена атмосфера дає кожному з них можливість індивідуального спілкування з першими особами компанії. Завдяки крапковому спілкуванню із представниками засобів масової інформації досягається високий ступінь ефективності й гарантований результат такого заходу. Індивідуальна робота із запрошеними журналістами ведеться як до (особисте запрошення, виявлення питань, що цікавлять, і тем), так і після заходу (надання додаткової інформації, організація додаткових зустрічей, інтерв'ю). Даний захід використовується для підтримки лояльності ключових видань.

Брифінг - коротка, стисла в часі зустріч офіційних осіб, що представляють

державні або комерційні структури із представниками ЗМІ, на якій повідомляється новина, викладається позиція по певному питанню. Повідомлення на брифінгу носить однобічний оповещательный характер з ілюстрацією конкретних фактів. НА відміну від прес-конференції, брифінг має більш стислу, коротку форму подачі інформації. Тривалість брифінгу становить у середньому 15-20 хвилин. Брифінги організують у випадках надзвичайних подій, суспільних скандалів (масових отруєнь, зривів у роботі транспорту, зв'язки і т.д.), щоб дати пояснення происшедшему, його причинам, запобігти можливим помилкам і перебільшення із цього приводу негайно в ЗМІ. Також брифінг використовується для повідомлення запланованих сенсацій (тобто новин, розрахованих на несподіванку, емоційне сприйняття, на ефект).

Прес-тур - захід для преси, пов'язане з переїздом журналістів в інший географічний пункт. Як правило, програма прес-тура передбачає екскурсію, а також може включати як прес-конференцію, так і брифінг. Це може бути поїздка на підприємство, що перебуває в іншому регіоні, так і екскурсія на виробництво або виїзд на курорт. Кінцева мета проведення прес-тура полягає в підвищенні лояльності й підтримці позитивного іміджу компанії серед цільових аудиторій.

Приймання - одна з форм зовнішнього й внутрішнього життя організації, заздалегідь підготовлена, розроблена й забезпечена керівництвом і фахівцями зі зв'язків із громадськістю для спільного проведення часу представників фірми- хазяїна й гостей. На прийманнях ділові партнери одержують можливість одержувати додаткову інформацію, поглиблювати й розширювати контакти. Для бізнесменів приймання - це, насамперед, продовження службової діяльності. На прийманнях відбувається активний обмін думками, інформацією, зав'язуються дружні відносини, що дуже важливо в ділових контактах.

Для успішної підготовки та проведення прес-конференції потрібно знати такі правила:

·  Слід сповістити ЗМІ про майбутню виставку завчасно(за тиждень) спочатку факсовим повідомленням, а потім по телефону. Факсове повідомлення повинно бути чітким і зрозумілим: тема прес-конференції, дата, час і тривалість, місце проведення, учасники, ПІБ спеціаліста PR, номер його телефону. За три дні до проведення потрібно зателефонувати та нагадати про захід;

·  Перед початком перс-конференції учасники та інші відповідальні особи повинні провести коротку нараду за участю відповідального за організацію роботи з пресою, щоб обговорити порядок (сценарій) ведення прес-конференцій, відповідно на можливі запитання;

·  Перед початком прес-конференцій журналістам потрібно зареєструватися, акредитування та отримати прес-релізи;

·  Ведучим заходу не обов’язково повинен бути генеральний директор або президент компанії;

·  Недоцільною є імпровізація під час проведення прес-конференції.

Питання для обговорення на прес-конференції не повинні бути буденними та неактуальними. Якщо вони не важливі для даного часу, не мають значення для широкої громадськості, то спеціально запрошувати журналістів не варто, доцільно в такому разі розповсюдити прес-реліз.[1.C.145]

У ході підготовки до прес конференції необхідна розробка її сценарію. Слід визначити ведучого або модератора цього заходу. Як свідчить практика, виступаючих на прес-конференції не повинно бути більше трьох осіб. Напередодні проведення прес-конференції її організаторам доцільно спрогнозувати можливі запитання журналістів для того, щоб виступаючи могли краще підготуватися до відповідей. Своєчасно потрібно вирішити організаційні питання щодо підготовки приміщення.

Тривалість прес-конференції не повинна перевищувати 1 годину, тому що це може вплинути на тотальність майбутніх журналістських матеріалів.

На підготовчому етапі прес-служба розробляє рекламну концепцію виставки на основі результатів моніторингу ЗМІ і завдань, поставлених організатором. На цій стадії відбувається формування системи інформаційної підтримки виставки. Інформаційними партнерами повинні стати центральні та спеціалізовані газети, журнали, інформаційні агентства, рейтингові радіостанції, спеціалізовані ТВ-програми, тобто ЗМІ, які мають широку географію розповсюдження, великий тираж, що створює найбільший суспільний резонанс та привертає увагу громадськості. Від прес-служби залежить своєчасність взаємодії з журналістами, ефективність інформування аудиторії про результати діяльності.

Форми Роботи прес-служби із ЗМІ

Статті Репортажі Інтерв’ю Аналітичні\соціологічні огляди Інформаційні анонси

На території виставки необхідна організація прес-центру, де журналісти можуть отримати всю інформацію не лише про виставку, а і про компанії-учасниці. У прес-центрі завжди повинні бути прес-релізи, програма заходів, каталог. Нова послуга організаторів-прес-бокси (прес-релізи компаній експонентів, ком пакт-диски, слайди). Це дозволяє економити час представників ЗМІ.[1.C.143]

Журналістам, щоб мати можливість повноцінно працювати на виставці, необхідно заповнити паперову або електронну акредитацій ну форму. Згідно зі стандартною практикою у виставковому павільйоні встановлюється стійка «Реєстрація преси», де представники ЗМІ отримують іменні беджі. У спрощеному варіанті акредитація журналістів може проводитися по телефону. Повний інформаційний пакет про виставковий захід зазвичай надається на прес-конференції чи у прес-центрі виставки.

Заявка на акредитацію ЗМІ має такі обов’язкові реквізити:

-  Найменування ЗМІ;

-  Головний редактор (ПІБ);

-  Адреса редакції;

-  Телефони, факс, e-mail;

-  ПІБ представника ЗМІ;

-  Спеціалізація (кореспондент, оператор, журналість, фотограф);

-  Посада;

-  Підпис;

-  Дата;

-  Печатка.

Додаткові реквізити заявки:

-  Періодичність виходу видання;

-  Дата виходу матеріалів, присвячених виставці;

-  Тираж видання;

-  Регіони розповсюдження.

Реєстрація акредитованих журналістів здійснюється за наявності журналістського посвідчення.

1.2 Види заходів ділової програми виставок

Для ділових заходів важливо, щоб їхній зміст і спосіб проведення відповідали заявленому в назві типу. Розрізняють наступні типи заходів:

А) Конгрес — «з'їзд, збори (звичайно з питань міжнародного значення»). Має складну структуру заходів, велику географію учасників, широкий суспільний резонанс.

Б) Форум — «масові збори, з'їзд». За структурою і технологіями підготовки подібний з конгресними заходами).

В) Конференція - «великі збори, нарада представників яких-небудь держав, організацій, груп». Має більш практичний/науковий характер, більш однорідний за структурою і проблематикою. Один із традиційних типів ділових заходів на виставці.

Г) Нарада - «засідання, збори, присвячена обговоренню якого-небудь спеціального питання». Доцільно «підтягування» до виставки галузевих нарад, організація виїзних нарад на виставочній площадці. Учасники нарад одержують наочний демонстраційний матеріал у виді експонатури виставки, а учасники виставки — професійну (і часто впливову) аудиторію.

Д) Семінар - «групове заняття для спеціальної підготовки, для підвищення кваліфікації». Має практичний/методичний характер, число учасників більш обмежено. Розповсюджений тип ділового заходу на виставці.

Е) Симпозіум - «нарада, конференція по спеціальному науковому питанню». Предметом симпозіуму може стати вузькоспеціальний аспект двосторонніх відносин, економічного співробітництва й ін. Припускає професійну аудиторію.

Ж) «Круглий стіл» - обговорення, дискусія по актуальній темі/проблемі/події. Принцип організації - рівноправність учасників.

3) Засідання професійного клуба, об'єднання, союзу.

И) Спеціальні покази - використовуються для демонстрації комплексних технологічних процесів у різних галузях.

К) Спеціалізовані салони (аукціони, огляди).

Існує багато методів презентацій на виставках. Деякі з них:

1)  Виступаючи без підтримки.

2)  Телебачення.

3)  Мультимедія.

4)  Відео (відео аналіз).

5)  Poster session.

6)  Дискусія.

7)  Міні-лекція.

8)  Рольова гра.

9)  Круглий стіл.

10)Демонстрація.

11)Виступаючий з підтримкою.


Види перерв під час ділових заходів виставки

Кава-брейк Ланч Обід Фуршет
Для огляду експозиції Прийом кави (чаю) інших напоїв Гала-вечеря

Існують різні види розсадження учасників, слухачів ділової програми виставки залежно від типу заходу. У міжнародних довідниках і каталогах передбачені три позиції, по яких характеризуються місткість конференц-зали: «театр», «навчальний клас», «круглий стіл».[1.C.139]

Пропонуються також інші варіанти розсадження учасників ділової програми виставки:

§  «політичний («євро»);

§  П-подібна форма;

§  Т-подібна форма;

§  Е-подібна форма;

§  Ш-подібна форма;

§  «кабаре»(«амфітеатр»);

§  «театр»;

§  «круглий стіл»;

§  «замкнутий квадрат»;

§  «навчальний клас»;

§  «рада директорів»;

§  «прийом»(«переговори»).

Технічні вимоги до конференц-зали для організації ділових заходів виставок:

-  Місце розташування конференц-зали стосовно основних магістралей;

-  Наявність паркування;

-  Візуальні комунікації для відвідувачів;

-  Безшумний клімат-контроль;

-  Звукове і презентаційне обладнання;

-  Доступ до інтернету:

-  Затемнені вікна або жалюзі;

-  Система перекладу та звукоізоляційна кабінка для перекладача;

-  Спеціальні кріплення для банерів;

-  Туалети;

-  Місце для реєстрації учасників;

-  Додаткове приміщення для кава-пауз;

-  Гардероб;

-  Організація експрес-маршруту;

-  Готель;

-  Умови для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Заслуговує на увагу питання забезпечення приміщень необхідним устаткування і інвентарем.

Номенклатура устаткування та інвентарю для проведення ділової програми виставки:

1)  Аудіовізуальні засоби супроводу (пректор-слайди, оверхед-проектори, епіскопи, цифрові фото- і відеокамери, відео проектори, DVD-програвач, екрани, багато екранні системи відображення інформації, відео стіни, плазмові панелі, ноутбуки з дистанційним керуванням, графо проектори).

2)  Системи звукопідсилення (провідні або радіо-мікрофони, мікшер (пристрій для змішування сигналів від декількох джерел), підсилювач потужності, акустичні системи, еквалайзери, динамічні процесори, конференц-системи, системи звукозапису та протоколювання).

3)  Системи синхронного перекладу (конференц-системи із синхронним перекладом).

4)  Меблі та аксесуари (столи різних розмірів, стільці, трибуни, крісла або напівкрісла жорсткі або напівм’які).

5)  Елементи дизайну та оформлення приміщень (рекламна продукція виставки (плакати, прапорці, кулі, мобільні стенди тощо), квіткові композиції та ікебани, постери).

Реєстрація учасників здійснюється або зазделегіть шляхом попереднього заповнення реєстраційних форм заходу, або безпосередньо перед початком заходу. Організація роботи за результатми ділової програми виставок включає:

·  Розсилання листів-подяк учасникам) доповідачам, почесним гостям);

·  Опрацювання матеріалів конференцій, семінарів;

·  Розсилання підсумкових анотацій.

1.3 Етапи організації ділової програми виставок

Заходи, які ви можете провести в рамках виставки, бувають саме різні й відрізняються вони не тільки формою проведення, але цілями, що й досягаються, правилами їх підготовки й проведення, впливом на загальний результат участі у виставці.

От лише деякі типи заходу:

• Ділові;

• Урочисті;

• Публічні;

• Благодійні;

• Внутрішн, що впливають на економічну або соціальну ситуацію;

• Заходу для преси;

• Маркетингові заходи.

Більшість із перерахованих заходів може бути використане рівною мірою для будь-якої цільової групи. Така форма, приміром, як семінар, рівною мірою підходить для клієнтів, і для партнерів, і для дилерів.

Вам важливо не тільки вибрати захід, але й логічно вмонтувати його в загальну концепцію, а може бути, навіть зробити його своєю "ізюминкою". Це винятково важливо, тому що а якщо ні, то ви не тільки не досягніться своїх цілей, але й ризикуєте одержати зворотну реакцію.

Якщо ви визначилися з тим, що ж ви будете робити на виставці, обговорили це з усіма зацікавленими особами, то перш ніж ділитися своєю ідеєю з начальством, слід викласти її на папері. Цей документ увійде в загальну документацію по виставці й стане базовим при підготовці даного заходу. Що він повинен містити в собі?

§ Концепція заходу (ідея). На приклад, це може звучати так "Семінар для існуючих і потенційних дилерів компанії, у рамках якого в доступній формі буде представлена нова програма роботи із цією цільовою аудиторією. Захід припускає вистава програми ключовою співробітникам комерційного відділу, що здійснюють її впровадження. Також необхідний виступ нашого дилера, що вже працює з нами по цій програмі. В обов'язковому порядку повинен бути запланований інтерактивний режим спілкування " питання-відповідь". Ще один варіант: "Розіграш призів серед відвідувачів виставки, які придбали на стенді продукцію компанії в перші два дні роботи. Розіграш проводиться по спеціальних купонах, які заповнюються клієнтами при здійсненні покупки."

§ Цільові групи впливу. Якщо розглядати приклади, то в першому випадку цільовою групою впливу будуть існуючий і потенційні дилери компанії, а в другому- її клієнти. Нагадаємо, що ці цільові групи повинна фігурувати й у загальній програмі участі у виставці.

§ Мети й завдання заходу. Вони дозволяють зрозуміти, навіщо вам цей захід, які завдання ви вирішуєте з його допомогою. От один з варіантів формулювань: "Інформування ключових дилерів про нову програму в режимі особистого спілкування, зниження бар'єрів і ризиків при впровадженні програми. Одержання зворотного зв'язку від дилерів з метою внесення коректив у програму для підвищення її ефективності. Формування позитивного іміджу компанії як відкритої до діалогу зі своїми партнерами й зацікавленої у взаємному успіху". А в другому випадку формулювання може бути такий "Стимулювання продажів у перші дні роботи виставки. Підвищення рівня запоминаемости компанії серед клієнтів, а також формування позитивного іміджу серед клієнтської аудиторії й підвищення лояльності до продукції компанії серед клієнтів". Формулювання цілей і завдань можуть бути загальними, можуть деталізуватися- головне, щоб вони легко переводилися в систему показників, на підставі яких буде оцінюватися ефективність заходу.

§ Структура заходу. Тут ви розписуєте основну технологію проведення заходу, на основі якої буде готуватися сценарій. У цьому пункті дається загальна структура заходу й з'ясовуються основні моменти, котрые ми повинні врахувати.

Приклад.

Семінар.

"Семінар розділяться на 2 частині.

Перша частина: лекції-виступу.

1) Перший виступ- титульна особа (генеральний або комерційний директор). Тема виступу: загальна вистава програми й аргументації необхідності її впровадження.

2) Другий виступ- представник комерційного департаменту, відповідальний за цю програму, докладно розповідає про неї, плани по її впровадженню, тих перевагах, які вона дає, і т.п. По закінченню виступу або навіть під час його можливі питання, що стоншують.

3) Третій виступ- представник дилера, які розповідають зі своєї позиції про цю програму, про те, до він її впроваджував, про виникаючі проблеми й наявних перевагах. Можливі питання, що стоншують.

Друга частина: дискусія-обговорення.

Моделювання діалогу й висловлення думок, зауважень і питань із боку дилерів. Дає можливість відповісти на них представникам компанії або фіксує коштовні пропозиції по вдосконаленню програми.

По закінченню семінару- міні-фуршет.

§ Час і місце проведення заходу. Думаю, що коментарі излишни. Цей пункт ляже в основу реалізації програми й повинен бути врахований у процесі підготовки до виставки (приміром, на більшості виставок необхідно бронювати підходящий зал заздалегідь або проектувати свій стенд так, що він надавав технічну можливість для проведення заходу). Крім того, вам необхідно врахувати загальну програму виставки органічно в неї вписати.

§ Повідомлення для кожної цільової групи (основні думки, які ви прагнете донести до кожної цільової групи). Важливість цього пункту полягає у формуванні основних тез, які ляжуть в основу всіх текстів, що супроводжують ваш захід. При цьому базуються вони на підставі тез, застосовуваних для роботи із цільовими аудиторіями в рамках виставки, тільки їх значення підсилюється характером заходу. На приклад, у випадку із семінаром подібним повідомленням може бути: "1.Нова програма - це спосіб підвищення ефективності взаємодії і якості роботи. 2.Нова програм - це програма, що обіцяє конкретні вигоди (які). 3.Перехід на нову програму є досить простим і не вимагає серйозних витрат". Відповідно, ці думки в якості базових повинні бути у всіх виступах, у всіх роздавальних і ілюстративних матеріалах, а також у всіх діях ваших співробітників, щоб саме вони відклалися у свідомості учасників. У другому випадку прикладом подібного повідомлення може бути: "Купувати нашу продукцію вигідно у всіх відносинах. Ми опікуємося про наших клієнтів". Подібне формулювання можливе лише в тому випадку, якщо вона перегукується із загальної позиції компанії в цім питанні, а не носить разовий характер. Виставка просто дозволяє додатково акцентувати увагу на цій ідеї.

§ Бюджет + джерело фінансування. Тут ви заздалегідь прораховуєте всі витрати на захід. Не виключене, що ви відмовитеся від своєї ідеї або вам доведеться придумувати якісь альтернативні варіанти. Джерелами фінансування можуть служити: власні засоби компанії, засобу компанії + засобу партнерів, спонсорські засоби, реєстраційні внески.

§ Оперативний план (підготовки проведення). У цьому випадку мова йде про організаційний план підготовки й проведення заходу. Ви повинні відбити в ньому сукупність необхідних дій (що зробити?), строки (коли?), відповідальних (хто?), очікуваний результат (підсумок). Ви повинні відбити хто й що робить у його процесі. Чим докладніше буде ваш план, тем менше у вас шансів припуститися помилки й зазнати невдачі. Приклад оперативного плану в табл.1.3.

 

Табл.1.3.

Действие Срок Ответственный Результат Дополнительная информация
Подготовительный этап
Аренда помещения 15.05 Иванов Зал на 30 человек на срок с 12.00 по 17.00(15.06) с 2 микрофонами (один переносной). Проектором(вывод с компьютера). Здесь вы пишите свои заметки

Детализация

Аренда помещения

Осмотр помещения

Договор на помещение

Договор на технику

Получение счёта

Контроль оплаты

Извещение арендодателя

15.05

1.05

5.05

5.05

7.05

14.05

14.05

Иванов

Петрова

Иванов

Иванов

Петрова

Иванова

Петрова

Мероприятие
Встреча гостей Сидоров Две девушки (кто) на входе встречают и показывают дорогу + указатели
Регистрация Зуева 3 человека (кто) осуществляют регистрацию по спискам (подготовить) и выдачу материалов (каких).

§ Сценарій. У цьому випадку ми докладно викладаємо, що і якої послідовності буде говорити під час заходу, описуємо послідовність дії, які будуть відбуватися на майданчику. Ми фактично деталізуємо структуру заходу, указуючи всі основні деталі події. Сценарій дозволяє грамотно режисирувати події й не допустити накладок і затримок. Особливо це важливо для врочистих і масових заходу, де будь-які проблеми серйозно відбиваються на іміджі організації.

§ Показники ефективності й очікувані результати. У цьому випадку ми говоримо про переклад наших цілей у конкретні показники, по яких ми будемо відслідковувати ефективність заходу й завданні їх планів значень. Такими показниками можуть стати в першому випадку- кількість дилерів, що прийняли участь у семінарі, що виявили інтерес до семінару й програмі, отримана кількість питань і зауважень як показник зворотному зв'язка, оцінка сприйняття представленої програми. У другому випадку це може бути кількість покупців товару в перші два дні, кількість покупців, що зробили покупки або вышедших на повторний контакт (оцінюється по закінченні певного періоду, якщо товар дає можливість такого прояву реакції).


II. Дослідження організації проведення ділової програми виставки підприємства "Київський міжнародний контрактовий ярмарок"

2.1 Характеристика підприємства «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»

Акціонерне товариство «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНТРАКТОВИЙ ЯРМАРОК».

Генеральний директор: Іванов Володимир Андрійович

Основні напрями діяльності - організація та проведення міжнародних і національних спеціалізованих виставок, ділових зустрічей, презентацій фірм, конференцій і семінарів, рекламні кампанії, маркетингові дослідження, проектування і дизайн експозицій і ексклюзивних стендів.

Акціонерне товариство «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» працює на ринку виставкових послуг з 1994 р. Компанія є лідером виставкового бізнесу в Україні в цілому, а також в окремих галузях, таких як будівництво, меблева та харчова промисловості, виробництво упаковки, ресторанний бізнес, агропромисловий комплекс, індустрія моди і стилю, ювелірна промисловість та ін

Член авторитетних міжнародних та національних спілок, організацій:

Всесвітньої асоціації виставкової індустрії (UFI)

Міжнародного союзу виставкової статистики (Centrex)

Всесвітньої конфедерації організаторів пакувальних виставок (COPE) Виставкової Федерації України

Українського Національного комітету

Міжнародної Торгової Палати та ін. організацій.

Маючи високий рейтинг, компанія виконує державні замовлення центральних і місцевих органів влади на проведення найбільш важливих національних і міжнародних виставок.

Фахівці компанії відзначені державними нагородами за розвиток виставкового бізнесу в Україні.

Багато виставки компанії стали виставковими брендами, що не мають аналогів в країні і широко відомими за її межами.

Отримали високий статус заходів, визнаних UFI (Всесвітньою асоціацією виставкової індустрії), наступні виставки акціонерного товариства «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»: "Будівництво та архітектура "(нині" InterBudExpo ")," Київський Міжнародний Меблевий Форум "," Kyiv Fashion "," Прод Експо Україна "," Пак Експо "," Інтерагро "," Ювелір Експо Україна "," Ресторан Експо Україна ".

Масштабність виставок, їх високий рейтинг, професійний рівень підготовки і проведення обумовлюють традиційний інтерес до них з боку відомих зарубіжних компаній. Щорічно у виставках беруть участь понад 300 компаній з більш ніж 30 країн світу.

Акціонерне товариство «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» плідно співпрацює з відомими міжнародними виставками і виставковими компаніями. Серед наших партнерів - виставкові компанії і колективні організатори виставок з Німеччини, Польщі, Туреччини, Італії, Франції та інших країн.

У рамках виставок проводяться бізнес-форуми, Семінари, конференції, презентації, конкурси на кращі види продукції і послуг, майстер-класи та інші заходи. У них беруть участь провідні Фахівці, потенційні інвесторі, представники владних структур, засобів масової інформації з України та зарубіжніх КРАЇН.

Щорічно компанія організовує понад 40 спеціалізованіх національних і міжнародних виставок. У виставках беруть участь Більше 4 тис.. експонентів. ЇХ відвідують Щорічно Більше 200 тис.. чоловік.

З року в рік зростають кількість і масштабів проведення Виставковий заходів. Розширюють ЇХ тематики та реалізуються нові віставкові проекти.


Акціонерне товариство активно працює над підвищенням професійного рівня проведення виставок і розширенням спектру послуг, що виставкових послуг, приділяє велику увагу індивідуальній роботі з потенційними експонентами та їх клієнтами з метою підвищення ефективності від участі у виставках і проведених на них заходах.

На це спрямовані опитування учасників та відвідувачів виставок, моніторинг аналогічних виставок-конкурентів всередині країни і виставкових заходів за кордоном, програма організації індивідуальних бізнес-зустрічей з потенційними партнерами та клієнтами компаній - учасниць виставок "Бізнес-контакт" та інші заходи.

2.2 Аналіз ділової програми виставок організаторів «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»

Програма ділових заходів виставки:

"АКАДЕМІЯ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ" у рамках виставки "РЕСТОРАН ЭКСПО УКРАЇНА 2009"

03 грудня 2009р.

Київський Міжнародний контрактовий Ярмарків

Початок реєстрації в 10-00

Семінари:

11-00 - 12-00

Створення успішного ресторану

Доповідач - Андрій Задорожный, автор проекту "Козирна карта".

12-00 - 13-00

Керування успішним заміським рестораном

Доповідач - Ігор Сухов, директор заміського ресторану "Духмяна піч"

Конференції:

13-00 - 13-40

Створення винної карти ресторани, правила створення барного меню

Доповідач - Дмитро Сидоренко, президент Асоціації сомельє України

13-40 - 14-30

Керування персоналом ресторану. Функції керуючого, здійснення контролю за бізнес- процесами ресторану.

Доповідач - Наталя Кокоша, головний тренер компанії "Ресторанний консалтинг"

14-30 - 15-30

Керування фінансами ресторану в умовах кризи

Доповідач - Олександр Сытник, президент компанії "Систем Консалтинг", фінансовий директор корпорації "ОМЕКС"

Вартість участі для 1 людини - 300 грн

Реєстрація учасників по тел.(044) 278-42-09, 232-59-10

або по e-mail: restcons@ukr.net

Програма ділових заходів виставки: 7 спеціалізована виставка „Київ. Салон годинників”.

3 грудня, четвер

12.00 Офіційне відкриття виставки

12.00-19.00 Контрактова робота виставки

12.00-19.00 Конкурс «Краща ювелірна прикраса 2009». Анкетування відвідувачів виставки на здобуття Призу глядацьких симпатій

12.00-19.00 Конкурс «Вибір покупця виставки «Київ. Салон годинників 2009». Анкетування відвідувачів виставки

Організатор: Редакція журналу «Часы. Стиль и время»

15.00-17.00 Засідання Асоціації ювелірів України (конференц-зал №2)

17.00-18.30 Семінар для торгових партнерів від Київського годинникового заводу на тему: «Українські годинники KLEYNOD» – 7 років розвитку.

Доповідач: директор КГЗ Золотарьов Олексій Борисович (конференц-зал № 1)

4 грудня, п’ятниця

10.00-19.00 Контрактова робота виставки

10.00-19.00 Конкурс «Краща ювелірна прикраса 2009». Анкетування відвідувачів виставки на здобуття Призу глядацьких симпатій

10.00 -19.00 Конкурс «Вибір покупця виставки «Київ. Салон годинників 2009». Анкетування відвідувачів виставки

Організатор: Редакція журналу «Часы. Стиль и время»

13.00-14.30 Семінар від компанії «Проголд» на тему: «Гарячі тріщини у сплавах срібла 925 проби»

Доповідачі: Даміано Зіто, Іван Капустін (конференц-зал №2)

16.00-18.00 Засідання Наглядової Ради Годинникової асоціації України (конференц-зал №1)

5 грудня, субота

10.00-19.00 Контрактова робота виставки

10.00-12.00 Конкурс «Краща ювелірна прикраса 2009». Анкетування відвідувачів виставки на здобуття Призу глядацьких симпатій

10.00 -12.00 Конкурс «Вибір покупця виставки «Київ. Салон годинників 2009». Анкетування відвідувачів виставки

Організатор: Редакція журналу «Часы. Стиль и время»

12.00-13.00 Урочисте нагородження переможців конкурсів «Краща ювелірна прикраса 2009» та «Вибір покупця виставки «Київ. Салон годинників 2009» (конференц-зал № 2)

6 грудня, неділя

10.00-17.00 Контрактова робота виставки

17.00 Офіційне закриття виставки

виставка ділова програма

Програма ділових заходів міжнародної виставки:«ПАК ЕКСПО 2010» 24 лютого 2010

11:00

Круглий стіл «Сучасна упаковка для харчових продуктів»

Організатори: Клуб пакувальників України, Скло України, Укрпапір, Асоціація виробників гофрокартону

15:00

Семінар «Де перевірити та дослідити упаковку»

Організатори: Інститут екогігєни та токсикології ім. Л.І. Медведя, Клуб пакувальників

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00

Консультаційний пункт «Все про пакування»

Парад нового пакування

 

25 лютого 2010

10:30

Круглий стіл «Роздільний збір та відходи упаковки в Києві сьогодні»

Організатори: Віолія, Тетра Пак, Клуб пакувальників

11:00

Конференція молодих вчених «Новітні досягнення в пакуванні»

Організатор: Клуб пакувальників

15:00

Церемонія нагородження переможців конкурсів «Українська зірка упаковки 2010», «Українська етикетка 2010», «Упаковка майбутнього 2010»

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00

Консультаційний пункт «Все про пакування»

Парад нового пакування

 

26 лютого 2010

10:00

Дискусійний семінар «Технологія пакування напоїв «пуш-топ» – шлях для подовження терміну їхнього зберігання та збільшення продажів»

Організатори: ТОВ «Нешкідливі технології та продукти «Грін Оул»,ТОВ «Пак Лайн» (Ізраїль), Клуб пакувальників

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00

Консультаційний пункт «Все про пакування»

Парад нового пакування


Аналізуючи ділові програми виставок, які організовує «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» можна помітити, що всі вони досить схожі за структурою між собою.

Всі програми включають конкурсну частину, що приваблює більше учасників. Тематика ділових програм є цікавою, актуальною та приваблює не тільки відвідувачів, але й фахівців. Забезпечується переклад та стенограми для заходів із міжнародною участю. Вартість для прийняття участі є приємливою.


ІІІ. Удосконалення організації проведення ділової програми виставки у організатора «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»

Заходу ділової програми виставки вимагають окремої великої роботи з їхній підготовці й проведенню. Особлива увага при їхній організації необхідно приділити наступним питанням:

. правильний вибір організатора (стратегія- "підтягування" під виставку авторитетних галузевих заходів)

. створення "працюючого" робочого органа (оргкомітет, робоча група, ін.)

. розробка програми, реальної, що відповідає потребам ринку й цікавої фахівцям

. реклама заходу (практика показує, що

. недостатньо загальної реклами, необхідне цільове розсилання, обзвоны й ін. способи "персональних" запрошень)

. підготовка приміщень і встаткування (зв'язок, аудіовізуальні засоби, елементи оформлення інтер'єру)

. підготовка інформаційних матеріалів для учасників (програма, тези, інформаційні матеріали й сувенірна продукція виставки, ін.)

. забезпечення перекладу (для заходів з міжнародною участю) і стенограми

. організація реєстрації, обслуговування

. обробка підсумкових матеріалів (резолюції, тези, рекомендації).

Значна частина часу на виставці витрачається на участь у нарадах, зборах семінарах і конференціях або ж на проведення їх. У менеджерів різних рівнів ці заходи займають від 10 до 60% робочого часу. Причому це спостерігається як у ринковій (капіталістичної) економіці, так і при плановому (соціалістичному) господарюванні.

Організатори, що працюють в умовах ринкових відносин, активно борються з непотрібними засіданнями. Справа доходить до курйозів, коли пропонують проводити засідання стоячи (навіть на одній нозі, щоб надовго не затягувати), починати їх за 20 хвилин до обідньої перерви, штрафувати менеджерів за перевищення ліміту часу наради тощо.

Семінари,конференції та збори, з одного боку, є ефективними способами вирішення ряду управлінських задач:

- дозволяють ефективно виробляти колегіальні рішення;

- служать зручною формою обміну управлінською інформацією;

- дозволяють раціонально доводити завдання до виконавців;

- є однією з форм залучення співробітників до управління діяльністю організації. Отже, наради, засідання та збори -- необхідний елемент системи управління.

Фахівці стверджують: повні втрати від наради (амортизація приміщень, витрати на їх утримання, інші накладні витрати, втрати від зниження ефективності роботи чи підлеглих несвоєчасного вирішення оперативних питань через відсутність менеджерів на робочому місці тощо) у два-три рази більше розрахованої суми.

Таким чином, рішення проблеми ділової програми виставок зводиться до наступного:

- проводити потрібно лише ті засідання, збори і наради, що необхідні;

- їх треба ретельно готувати;

- їх необхідно правильно проводити. Менеджер повинен знати види службових чи ділових нарад і засідань, порядок їхньої підготовки, правила проведення.

Нарада -- це форма організації спільної діяльності працівників одного чи декількох підприємств, установ, організацій, підрозділів, груп, яких збирає керівник для обговорення того чи іншого питання, розробка чи ухвалення рішення. Різновидами нарад є "п'ятихвилинки", селекторні наради та ін.

Засідання -- це форма організації роботи постійно діючого органу (ради; комісії, колегії, комітету) чи групи. Звичайне проведення засідань передбачається статутом організації чи положенням про неї. Але вони можуть проводитися і з ініціативи керівника [4, 18].

До засідань і нарад примикають також збори, проведені на виробництві, в організації, установі в робочий час.

Переважним на практиці видом спільної діяльності працівників є наради. Вони можуть бути запланованими і позаплановими. За метою наради діляться на навчальні, інформаційні, роз'яснювальні, проблемні. За способом проведення виділяють такі види нарад; диктаторські, автократичні, сегрегативні, дискусійні, вільні і змішані. За змістом рішень виділяють наради:

- зв'язані з розробкою(підготовкою і прийняттям) рішень;

- для організації виконання раніше прийнятих рішень;

- з метою контролю за виконанням рішення;

- для підведення підсумків і оцінки зробленої роботи;

- з метою обміну інформацією;

- для виявлення думок та ін.

Про наради часто говорять, що найкращі з них ті, котрі взагалі не проводяться. Тому менеджер повинний насамперед з'ясувати, чи доцільно проводити нараду. При цьому оцінюються альтернативні варіанти: домовленість по телефону, рішення питання в процесі майбутніх ділових бесід, включення даного питання до порядку денного іншої наради.

Ефективність наради багато в чому залежить від якості її підготовки. Рекомендується:

- заздалегідь визначити порядок денний, включивши в нього один-два, максимум три питання;

- запросити лише тих працівників, що мають відношення до обговорюваних питань;

- вчасно сповістити учасників про місце і час проведення наради, ознайомити їх з підготовленими документами -- порядком денним, текстами чи тезами доповідей, довідками, проектами рішень;

- завчасно повідомити тих, чий виступ буде бажаним чи необхідним;

- забезпечити підготовку приміщення й організаційної техніки;

- організувати стенографування чи звукозапис.

При проведенні наради менеджер (головуючий) також повинен дотримувати ряд правил:

- починати нараду потрібно точно в призначений час, не починати раніше і не чекати тих, що спізнюються; це дисциплінує учасників;

- якщо відсутні учасники, без яких проводити нараду не можна, її краще перенести;

- відкриваючи нараду, варто чітко сформулювати її мету, запропонувати регламент і загальну тривалість - це направить нараду в потрібному руслі;

- у процесі наради потрібно стежити за регламентом, задавати уточнюючі запитання, направляти хід дискусії;

- закриваючи нараду, варто підбити коротко її підсумки і конкретизувати результати. Інакше в деяких учасників складеться думка про її непотрібність.

Нараду потрібно закінчити точно в намічений час, що забезпечить головуючому репутацію вмілого керівника. Якщо завершити її у встановлений термін не вдається, то краще перенести закінчення на інший час, але не затримувати учасників.

Деякі наради, засідання та збори мають свою специфіку. Наприклад, якщо тези чи тексти доповідей і виступів попередньо розмножені і заздалегідь роздані, їх можна не заслуховувати, а обмежитися лише обговоренням. Наради за підсумками виконання прийнятого раніше рішення можуть бути зведені лише до виступу головуючого і відповідей на запитання. Окремі наради проводяться з використанням селекторного зв'язку.

Семінари доцільніше проводити в другій половині дня, оскільки перша більш корисна для самостійної роботи. Тривалість будь-яких нарад повинна бути в межах 1,5 години, оперативних - 30-40 хвилин. На обговорення одного питання рекомендується виділяти 30-40 хвилин.

Ефективність роботи організатора ділової програми значною мірою залежить від уміння розмовляти з підлеглими й відвідувачами, виступати на нарадах і зборах. Слово -- тонкий інструмент і сильна зброя. Ним потрібно вміло користуватися. Від уміння говорити і виступати залежать популярність менеджера, його авторитет у співробітників і підлеглих. Але саме головне -- це впливає на виконання рішень і розпоряджень, а виходить, і на результати всієї діяльності організації.

Не обов'язково бути оратором. Але він безперечно повинен уміти говорити добре, чітко, професійно грамотно.

Треба усвідомити, що в спілкуванні з людьми немає дріб'язків. У будь-яких умовах менеджер повинен говорити спокійно і шанобливо. Не слід підвищувати голос, прискорювати мову, ковтаючи кінцівки слів.

Необхідно стежити за правильністю використання професійних термінів, технічних, економічних і виробничих понять. Це особливо важливо для менеджерів, що працюють у науково-дослідних і проектних організаціях, у колективах з високим рівнем професійної підготовки працівників. Передумовами професійно грамотної мови менеджера є знання ним предмета розмови, гарне орієнтування в специфіці діяльності підрозділів, швидке схоплення суті справи при розгляді конкретних виробничих ситуацій.

Вживані положення, судження й висновки повинні бути доступними слухачам, зрозумілими даній аудиторії. Тоді мова буде доречною і діючою.

Висловлення і судження варто добре аргументувати, доводи менеджера повинні бути щирими і переконуючими. Дуже доброзичливо сприймаються пропозиції, якщо у своїх доводах, що пропонує менеджер, враховуються інтереси протилежної сторони, виходячи з її потреб.

Мова повинна бути яскравою й образною, мати емоційний відтінок. Не сприяє встановленню невидимих ниток психологічного контакту між менеджером і підлеглими, що створює сприятливий клімат для виконання доручень.

У розмові з людьми важливо правильно і вміло користуватися інтонацією і жестами, розумно використовувати міміку. Вони роблять мову щирою, емоційно сприйнятливою. На думку деяких дослідників, уже тільки міміка, інтонація і жести здатні нести до 40 % інформації. Вони дозволяють передати зміст повідомлення наочніше й образніше, виразити емоційно-вольове ставлення промовця до теми чи фактів, його позицію [11, 47].


Висновки

З першого розділу можна зробити такі висновки,що ділова програма виставок зазвичай включає тематичні семінари, конференції, круглі столи. Заходи ділової програми дозволяють обмінятися досвідом і встановити нові бізнес-контакти. Участь у діловій програмі виставок - це дієвий спосіб привернути увагу та закріпити позитивний імідж компанії. Для компаній-організаторів ділова програма виставок-це інструмент «примусового» залучення цільової аудиторії.

Заходи ділової програми виставок потребують великої роботи щодо їх підготовки та проведення.

До заходів ділової програми виставки належать:

6)  Конгресні, що в свою чергу включають:

·  Конгрес;

·  Форум;

·  Конференція;

·  Круглий стіл;

·  Семінар;

·  Симпозіум.

7)  Професійні (цехові) заходи. До них відносяться:

·  Нарада;

·  Засідання професійного клубу, спілки;

·  Спеціальні покази;

·  Демонстрації.

8)  Освітянські, що включають:

·  Тренінги;

·  Консультаційні пункти;

·  Маркетингові центри;

·  Кейс-стаді.

9)  Презентаційні, що включають:

·  Дні країн, області, регіону, компанії, громадської організації;

·  Фестивалі та конкурси.

10)  Тематичні екскурсії:

·  Відвідування музеїв фольклорних свят;

·  Вивчення мови;

·  Івентивні екскурсії;

·  Тематичні екскурсії для спеціалістів і студентів ВНЗ.

В другому розділі досліджувалося Акціонерне товариство «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» та проведення ни ділової програми виставок.

Акціонерне товариство «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» працює на ринку виставкових послуг з 1994 р. Компанія є лідером виставкового бізнесу в Україні в цілому, а також в окремих галузях, таких як будівництво, меблева та харчова промисловості, виробництво упаковки, ресторанний бізнес, агропромисловий комплекс, індустрія моди і стилю, ювелірна промисловість та ін

Аналізуючи ділові програми виставок, які організовує «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» можна помітити, що всі вони досить схожі за структурою між собою.

Всі програми включають конкурсну частину, що приваблює більше учасників. Тематика ділових програм є цікавою, актуальною та приваблює не тільки відвідувачів, але й фахівців. Забезпечується переклад та стенограми для заходів із міжнародною участю. Вартість для прийняття участі є приємливою.


Список використаних джерел

1.  Александрова Н. Выстовочный менеджмент. Технология организации и рекламно-иформационного сопровождения выставко и конференций.-Ростов,2001.

2.  Добробабенко Е.В. Выставка: підготовка стендистов.-2005.-№3.

3.  Стаття «Организация и проведение специальных мероприятий в рамках выставки», Татьяна Ананьева. Журнал «Маркетинговые коммуникации» 2(14)-2003.

4.  Гусев Э.Б. Выстовочная деятельность в России и за рубежом.-М.2005

5.  Захаренко Г.П. Выставка: техника и технология успеха.-2006.-232с.

6.  Лукашкова Л.В. «Організація виставкової діяльності»,навчальний посібник.-

7.  Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. — К.: Хрещатик, 1999. — 800 с

8.  Критсотакис Я.Г. Торгове выставки и ярмарки: Техника участия и коммуникации.- М.1977.

9.  Олвуд Д. Выставки: планирование и дизайн.- Новосибирск,1991.

10.  Основы выстовочно-ярморочной деятельности: Учеб.пособие для вузов.-М.2005.

11.  Шаркав Ф.И. выставочный коммуникационный менеджмент.-М.2006.

12.  Михайліченко Г.І. організація виставкової діяльності.-Київ.2007.

13.  Назаренко Л.Ф. выставка как інструмент маркетинга.-М.1997.

14.  Башун Е.И. маркетинг и фандрейзинг как факторы активизации процес сов внедрения нових технологий в библиотеках.

15.  Джи Б. Имидж фирмы. — СПб.: Питер, 2000.

16.  Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. — М.: Высш. шк., 1995.

17.  Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. — СПб.: Питер, 1999.

18.  Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.

19.  Миллер С. Как использовать торговую выставку с максимальным эффектом. — М.: Довгань, 1998.

20.  Назаренко Л. Выставка как инструмент маркетинга. — М.: Филинъ, 1997.

21.  Полторак В. А. Маркетинговые исследования: методы и технология. — Днепропетровск: Арт-Пресс, 1998.

 © 2011 Онлайн база рефератов, курсовых работ и дипломных работ.