реферат
Главная

Рефераты по зарубежной литературе

Рефераты по логике

Рефераты по маркетингу

Рефераты по международному публичному праву

Рефераты по международному частному праву

Рефераты по международным отношениям

Рефераты по культуре и искусству

Рефераты по менеджменту

Рефераты по металлургии

Рефераты по муниципальному праву

Рефераты по налогообложению

Рефераты по оккультизму и уфологии

Рефераты по педагогике

Рефераты по политологии

Рефераты по праву

Биографии

Рефераты по предпринимательству

Рефераты по психологии

Рефераты по радиоэлектронике

Рефераты по риторике

Рефераты по социологии

Рефераты по статистике

Рефераты по страхованию

Рефераты по строительству

Рефераты по схемотехнике

Рефераты по таможенной системе

Сочинения по литературе и русскому языку

Рефераты по теории государства и права

Рефераты по теории организации

Рефераты по теплотехнике

Рефераты по технологии

Рефераты по товароведению

Рефераты по транспорту

Рефераты по трудовому праву

Рефераты по туризму

Рефераты по уголовному праву и процессу

Рефераты по управлению

Доклад: Бізнес план ТОВ "Каретный двор"

Доклад: Бізнес план ТОВ "Каретный двор"

ЗМІСТ

РЕЗЮМЕ.. 2

1. Підприємство і його продукція. 4

2. Інвестищйний задум.. 5

2.1. Організація виробництва і стратегія збуту. 5

2.2. Джерела, об'єкти і напрямки інвестицій. 8

3. Аналіз рештку збуту. 10

3.1. Сегментація ринку збуту продукції і послуг. Вибір цільових сегментів  10

3.2. Конкурентний аналіз, позиціонування товарів і послуг на цільових сегментах ринку збуту. 13

3.3. Прогноз цін і обсягів продажів продукції і послуг 16

4. Ринок ресурсів і устаткування. 18

5. План виробництва. 20

5.1. Операційний план підготовки й організації виробництва. 20

6. Розрахунок собівартості, прибутку і рентабельності діяльності 23

6.1. Розрахунок щомісячних витрат виробництва. 23

6.2. Розрахунок собівартості виробництва. 31

6.3. Розрахунок прибутку і рентабельності 32

7. Маркетинг-план. 34


РЕЗЮМЕ

Ініціатор інвестиційного проекту - виробничо-комерційна фірма ТОВ "Каретный двор" Адреса, м. Ростов-на-Дону.

Цілі бізнес-плану:

·  обґрунтувати прибутковість і рентабельність інвестиційного проекту виготовлення і реалізації автопричепів, мікроавтомобілів і продажів послуг антикорозійного покриття корпусних елементів автомобілів клієнтів;

·  довести можливість зворотності кредитних коштів на заданих умовах і у фіксований термін кредитування.

Вид діяльності - пріоритетний, у рамках регіональних програм підтримки підприємців малого і середнього бізнесу, селянських і фермерських господарств Ростовської області.

Продукція:

1) автопричепи 3-х модифікацій вантажопідйомністю 265-348 кг, одно - і двохосьові, роздрібна ціна 4,0-5,5 млн. руб.; планований річний обсяг випуску близько 600 одиниць;

2) мікроавтомобілі 2-х модифікацій вантажопідйомністю 250-600 кг, потужність двигуна 13-30 л. с, роздрібна ціна 11,0-18,0 млн. руб.; планований обсяг випуску на рік - 96 одиниць;

3) послуги антикорозійної обробки кузовних елементів автомобілів за технологією RUST-STOP (Canada); вартість обробки одного автомобіля - 0,9 млн. руб.; планований річний обсяг робіт - 3600 одиниць.

Планований обсяг обороту на рік за всіма видами діяльності - близько 7.380 млн. руб. /рік. при повному завантаженні виробничих потужностей.

Очікуваний чистий прибуток на рік від усіх видів діяльності - 2,900,0 млн. руб. при повному освоєнні виробничих потужностей.

Ринок збуту - регіональний, частково - Росія, Казахстан, Україна, Білорусія.

Конкурентноздатність фірми забезпечується низькими внутрівиробничими витратами внаслідок забезпечення наскрізного технологічного процесу, а також ексклюзивною якістю готової продукції.

Загальна сума проекту - 1.605,35 млн. руб., з них: власні кошти - 610,35 млн. руб., позикові - 995,0 млн. руб. Умови кредитування - 20% річних на 1,2 роки.

Термін окупності повної суми інвестицій - 1,5 року.


1. Підприємство і його продукція

Підприємство - виробничо-комерційна фірма "Каретный Двор" - товариство з обмеженою відповідальністю, утворено приватними особами 28 серпня 1991 року. Для організації виробництва має у своєму розпорядженні власні площі - цех 220 м. кв. у м. Батайські та орендованими площами - цех 180 м. кв.; для організації автосервісу (антикорозійне покриття) використовуються орендовані площі 218 м. кв. на СТОА в м. Ростові-на-Дону.

На момент починання реалізації інвестиційного проекту (серпень 1997 р) підприємство має всю необхідну для організації виробництва технічну документацію на автопричепи до легкових автомобілів (3 базові модифікації - див. додатки 1,2):

·  модель ПАГ-2Ф;

·  модель ПАГ-2Б;

·  модель ПАГ-2.

На автопричепи мається пріоритет на промислові зразки - "Схвалення типу транспортного засобу" АТ-02 №93292 від 24.12.93.

Виготовлено малі серії дослідних зразків автопричепів усіх базових модифікацій, проведені спробні продажі.

Підготовлено технічну документацію і виготовлені дослідні зразки мікроавтомобілів двох модифікацій (див. додатки 3,4):

·  модель "Хуторок";

·  модель "МК-3"

Закуплено технологічну документацію для організації спеціалізованої ділянки (цеху) антикорозійної обробки автомобілів RUST-STOP (Canada).


2. Інвестищйний задум

2.1. Організація виробництва і стратегія збуту

На основі відпрацьованих технологій виробництва автопричепів і мікроавтомобілів, використовуючи придбаний кваліфікаційний рівень основних робітників, на базі власних і орендованих виробничих площ планується організувати дев'ять виробничих "постів" (технологічних переділів) (див. рис.1.1)" кожен з яких оснащується новим технологічним обладнанням, яке придбається за рахунок притягнутих (кредитних) коштів; устаткування, пристосування й інструмент для ділянки (цеху) антикорозійної обробки автомобілів також придбається за рахунок кредитних коштів (див. табл.2.1).

Цех – 180


Склад матеріалів

Склад комплектуючих

Цех - 220

Рис.1.1. Схема руху матеріально-речових потоків

Виробничі переділи планується розмістити в двох цехах. Це представлено на рис.1.1. Кожен пост (технологічний переділ) залежно від складу технологічних операцій комплектується набором машин і устаткування, склад якого за групами представлено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Устаткування для виробництва автопричепів, мікроавтомобілів і послуг антикорозійної обробки

Група і найменування обладнання Кіль-ть Ціна, тис. руб- Сума, тис. руб.
I. Зварювальне облаонання
1. Вирівнювач зварювальний 6Д 1 7.210 7.210
2. Зварювальний напівавтомат MIG-STAR 350S 1 $2.766 16.278
3 Електролітичний газозварювальний апарат Лига-05 1 7.977 7.977
4. Апарат контактного зварювання "ТОР" 5 $95 2.796
Разом по групі: 34.216
II. Обіаонания для механічної обробки листового металу
5. Пантограф лазерний "Звезда" 1 282.913 282.913
6. Крайко згинач електромех. Л-2,0 1 12 306 12.306
7. Крайкозгинач ручний (нестанд) 1 5.900 5.900
8. ЗІГ-машина (кутова) ЗС-122 1 14 491 14.491
9. Фальцепрокатний верстат СТД-11019-01 1 49.234 49.234
10. Вальці для прокату листа 1 34.782 34.782
Разом пор групі: 399.626
III. Обладнання для розкроювання фасонного профпю
11. Верстат обрізний маятниковий 1 4.991 4.991
12. Машина відрізна ручна GР-6 1 1.998 1.998
13. Верстат обдирний ГАРО р-187 1 6.401 6.401
14. Ушверс. верстат трубогнуття ЕDN-5 1 18.988 18.988
Разом по групі: 32.378
IV. Фарбувальне обладнання
15. Камера фарб. -сушильна СНГ 1 $15 600 91.806
16. Ванна ультразвук, очищення та знежирення кузовів і кабін ВУ-9 1 57 127 57.127
17. Ванна промивочна ВПТ-12,5 1 41 911 41.911
18. Очисні споруди замкн. типу KARCHER ASA-600 1 $15.089 88.800
19. Комплект реактивів для очисних споруд 1 3.885  [3.885
20. Компресор "Fihi" BK-19500F-1,5Т 1 $4 500 26.550
21. Пульверизатор LEGENDK 2 $37£ 4.461
Разом по групі: 314.540
V. Кондукторна група
22. Кондуктор для збирання кабін 2 1.600 3. 200

Продовження таблиці.

23. Кондуктор для зварювання а/прнчешв 1 400 400
24. Кондуктор для зварювання рам автомоб. 2 2.500 5.000
23. Машина для виготовлення панелей кабін 6 3.667 22.000
Разом по групі: 30.600
VI. Група універсального обіаопапия
26. Заточувальний верстат К-1036 1 22.718 22.718
27. Прес гідравлічний 63 т ГАРО Р-340 1 10.800 10.800
28. Піскострумна установка "TORNADO" 1 $4.100 24. 190
Разом по групі: 57.708
VII. Обладнання lля антикорозійної обробки
29. Комплект обладнання і технологія RUST STOP 1 $11.000 64.900
ЗО. Підйомник 2-х стійковий 2-х моторний ГАРО GKL-5 1 19.600 19.600
31. Мийка високого тиску КАRСНЕR НDS-850 з набором пристроїв 1 $7.000 41.300
Разом по групі: 125.800
Разом вартість обладнання: 995.087

Відповідно до інвестиційного задуму перші три календарні місяці (1-й інвестиційний період - квартал) присвячуються роботам по закупівлі устаткування, його постачанню, монтажу, налагодженню, а також облаштуванню виробничої інфраструктури і часткової реконструкції приміщень за рахунок власних коштів; із власних же джерел планується й оплата первинного запасу матеріалів і комплектуючих з розрахунку виробничої необхідності на черговий (1-й виробничий) квартал роботи при 50% завантаженні потужностей.

Виробничою і комерційною стратегією підприємства в даному інвестиційному проекті передбачений поділ всього інвестиційного періоду - 1,5 року - на 6 кварталів:

1-й квартал - передвиробничий (кредитування, реконструкція приміщень, закупівля і монтаж устаткування, забезпечення первісного запасу матеріалів і комплектуючих);

2-й квартал (1-й виробничий) - завантаження виробничих потужностей на 50% по усіх видах діяльності, освоєння ринку збуту;

3-й квартал (2-й виробничий) - завантаження виробничих потужностей на 75%, розширення ринку збуту;

4-й квартал (3-й виробничий) - вихід на 100% -ве завантаження потужностей виробництва, освоєння нових ринків збуту;

5-й квартал (4-й виробничий) - 100% -ве завантаження виробничих потужностей, закріплення на ринках збуту; повернення більшої частини кредитних коштів;

6-й квартал (5-й виробничий) - при 100% -му завантаженні потужностей і освоєних ринків збут передбачено накопичення коштів, достатніх для погашення залишку боргу банкові і виходу на рівень самооплатності власних інвестицій у даний проект (рух грошових потоків по інвестиційним періодам показано у Фінансовому плані - див. розд.9).

2.2. Джерела, об'єкти і напрямки інвестицій

Вартість інвестиційного проекту складається з залучених (кредитних) коштів, затрачуваних тільки на закупівлю основного устаткування (див. табл.2.1), і власних коштів, які витрачаються за трьома напрямками: 1) витрати на постачання, монтаж, налагодження устаткування, 2) витрати на реконструкцію виробничих приміщень; 3) витрати на первісний запас матеріалів і комплектуючих.

У таблиці 2.2. представлена структура фінансування інвестиційних об'єктів, обсяги і джерела фінансування.

Позикові кошти в сумі 995,0 млн. руб. планується одержати в банку з умови 20% річних на термін 1-1,2 роки.

Під реалізацію даного інвестиційного проекту планується виділення власних фінансових ресурсів у сумі 610,0-790,0 млн. руб. із наступних джерел:

·  позареалізаційні доходи від продажу частини морально застарілого устаткування і машин - 345,0 млн. руб.;

·  доходи від іншої діяльності - продаж 30 одиниць автопричепів з дослідних партій - 140,0 млн. руб.;

·  залишки коштів у касі на момент початку інвестиційного періоду -180,0 млн. руб.

Прийнятним строком окупності інвестиційного проекту допускається не більш 1,5 року (див. обґрунтування - розд.9).


3. Аналіз рештку збуту

3.1. Сегментація ринку збуту продукції і послуг. Вибір цільових сегментів

Основна продукція фірми розрахована на споживання досить широкими масами населення, які виявляють підприємницький інтерес до вантажоперевезень невеликих обсягів і ваги або які мають потребу використання автопричепів і автомобілів особливо малого класу для особистих господарських потреб.

При прогнозуванні обсягів продажів і збутових цін продукції фірми (див. розд.3.3) враховувалися наступні фактори (ознаки) сегментації ринку товарів і послуг, використовувані в табл.3.1.

Таблиця 2.2.

Об’єкти і напрямки інвестицій

Найменування об'єкту або напрямку інвестицій Тип устаткування Вартість, млн. руб. Джерело коштів
1. Зварювальне обладнання покупне позикові покупне 34.261 позичені
2. Обладнання для механічної обробки лист, металу покупне 399.626 позичені
3. Розкрійне обладнання покупне 314.540 позичені
4. Кондуктори складальні спец, замовлення 30.600 позичені
5. Універсальне обладнання покупне 10.800 позичені
6. Обладнання для антикорозійного покриття покупне 125.800 позичені
Разом позикові: 995.087

Продовження таблиці.

1. Витрати на постачання, монтаж, налагодження витрат на основне обладнання по всьому проектові виробництва За статтями витрат на підготовку виробництва за кошторисом витрат 150.000 власні
2. Витрати на реконструкцію виробничих приміщень 75.000 власні
3. Витрати на первісний запас матеріалів і комплектуючих по всьому проектові (на 1-й виробничий квартал) 385.350 власні
Разом власні: 610.350
Разом інвестицій: 1605.437
З них:
 - власні: 38%
 - позичені 62%

Таблиця 3.1.

Вибір цільових сегментів ринку

Види товару і послуги сервісу Ознаки сегментації
1.1 1.2. 1.3 1 4 1 5 2.1 2.2 2.3 3 1 3.2 3.3 3 4

Автопричепи: ПАГ-2

ПАГ-2Б

ПАГ-2Ф

Мікроавтомобілі:

"Хуторок"

"МК-З"

Антикорозійна обробка легкових автомобілів

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 ++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1. Тип споживача за видом діяльності:

1.1) дрібні фермери і селянські господарства; 12) підприємці малого і середнього бізнесу;

дитсадки, школи, технікуми, дитбудинки, автошколи;

інваліди;

інші споживачі;

2. Рівень прибутковості споживачів:

відносно високий - до 5 млн. руб. /люд. /міс;

середній - 1,5 млн. руб. /люд. міс,

відносно низький - до 0,5 млн. руб. /люд. міс;

3. Географічний ареал:

м. Ростов-на-Дону;

Ростовська область;

Краснодарський, Ставропольський краї;

ближнє зарубіжжя (Україна, Казахстан, Білорусія).

Вибір цільових сегментів ринку на кожен вид товару (модифікацію продукції)

здійснено по сполученню вищенаведених ознак (див. табл.3.1).

Таблиця 3.2.

Структура потенційного ринку збуту фірми

Ємність і сегменти ринку Автопричепи Мікроавтомобілі Сервіс
разом ПАГ-2 ПАГ-2Б ПАГ-2Ф разом Хуторок мк-з
1 Ємність ринку
Росія (шт /рік) 10000 7000 1000 2000 150000 50000 100000 -
 - ближнє зарубіжжя (шт/рік) - - - - 40000 10000 30000 -
2 Потенційний обсяг продажів (шт/рік) 900 400 200 300 100 50 50 4000
3 Частка ринку по споживачах 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 - фермери 40% 70% 40% 20% 20%
 - підприємці 50% 20% 55% 55% 45%
 - школи, дитсадки - - - 20% 20%
 - інваліди - - - - 5%
-ІНШІ 10% 10% 5% 5% 10%

Продовження таблиці.

4 Частка ринку по географії - м Ростов-на-Дону 100% 10% 100% 100% 100%
 - Ростовська область 20% 60% 10% 90%
 - Краснодарський, Ставропольський краї 70% 20% 10% 75% 10% 10%
ближнє зарубіжжя - 10% 5% -

Тоді, ймовірний розподіл часток ринку фірми на кожному цільовому сегменті притаскається в наступних значеннях - див. таблицю 3.2. При цьому враховується як потенційна місткість ринку збуту, так і ознаки його сегментації (табл.3.1).

Остаточний вибір обсягів виробництва і реалізації продукції і послуг автосервісу (див. розд.3.3) здійснений з урахуванням даних конкурентного аналізу і позиціонування товарів і послуг на цільових (керованих) сегментах ринку (див. розд.3.2).

3.2. Конкурентний аналіз, позиціонування товарів і послуг на цільових сегментах ринку збуту

До сфери аналізу засобів задоволення потреб населення в малих вантажоперевезеннях (250-600 кг) попадають автопричепи для легкових автомобілів, важкі мотоцикли і моторолери, мікро всюдиходи. Аналоги виробництва мікроавтомобілів особливо малого класу (вантажопідйомністю до 500-600 кг) у Росії відсутні.

Найближчими конкурентами фірми у виробництві і реалізації автопричепів, зокрема, виступають:

1. АТ ''Югавторемонт" (м. Ростов-на-Дону), обсяг виробництва – до 3.000 одиниць на рік;

2. "Атомкотломаш" (ТОВ "Оникс"; м. Ростов-на-Дону); обсяг виробництва – до 1.000 одиниць на рік;

3. АТ Тоствертол " (м. Ростов-на-Дону), обсяг виробництва – до 2.000 одиниць на рік.

Конкурентними перевагами автопричепів фірми відносно аналогічної продукції інших виробників є: підвищена міцність; надійність (особливо ходової частини); допущення значних перевантажень; кодифікованість.

У частині модифікованості автопричепів слід зазначити широкі можливості фірми задовольняти особливості вимог покупців, що показали спробні продажі автопричепів "на замовлення.

Ціни автопричепів фірми варіюються в залежності від модифікації і порівняні з цінами на аналогічну продукцію конкурентів (4-5 млн. руб. /од) при інших технічних і експлуатаційних перевагах фірмового товару.

У естетичному відношенні автопричепи фірми трохи поступаються тільки автопричепам АТ "Роствертол", що компенсується значною мірою ходовими перевагами товару фірми.

Таким чином, фірма позиціонує свої автопричепи на обраних сегментах ринку поруч з аналогічними товарами конкурентів, не застосовуючи тактику цінової дискримінації, що в частині засобів вантажоперевезень, при встановленому рівні прибутковості населення у відповідному секторі, себе не виправдує.

Забезпеченість збуту товарів фірми (автопричепів) визначається явними технічними й експлуатаційними перевагами, фірмовим сервісної після продажним обслуговуванням, що, за результатами спробних продажів, викликає більш вагомий купівельний інтерес, ніж ціна даного товару.

Ринок мікроавтомобілів, власне кажучи, не насичений цілком як у регіоні, так і в Росії, і в СНД.

Аналогічну потребу в моторних засобах вантажоперевезень (до 500-600 кг) задовольняють важкі мотоцикли і моторолери (до 250-300 кг вантажу), мікро всюдиходи чотирьохколісні (300-400 кг вантажу).

Найближчими конкурентами фірми по випуску засобів вантажоперевезень даного класу є наступні підприємства:

АТ "Моторный завод" (м. Тула); випуск важких моторолерів вантажопідйомністю 250 кг складав до 80.000 одиниць на рік В останні роки попит на дану продукцію падає;

АТ "Ирбитский мотозавод" (м. Ірбіт); випуск важких мотоциклів М-61М вантажопідйомністю до 300 кг складав до 70.000 одиниць на рік; у даний час попит на дану продукцію неухильно знижується і завод приступив до випуску 4-х колісних мікро всюдиходів; ринок збуту цілком неосвоєний;

АТ "Вятский мотозавод" (м. В'ятка) також приступив до випуску 4- х колісних моторолерів вантажопідйомністю до 350 кг; ринок збуту - у стадії освоєння.

Фірмові мікроавтомобілі "Хуторок" і "МК-3" виявляються виграшними за ціною, співвіднесеною до вантажопідйомності (500-600 кг), і привабливими для користувачів з точки зору автосервісу і модифікованостї кузовів. Наявність кабін, висока прохідність і підвищена експлуатаційна надійність ходової частини і кузовів надають очевидну перевагу купівельного попиту перед аналогами товарів конкурентів, що і було показано спробними про дюками дослідних зразків мікроавтомобілів.

Позиціонування мікроавтомобілів на ринку фірма здійснює методом цінової дискримінації аналогів товарів конкурентів і фактично виходить на вільний ринок подібного роду продукції.

Ринок послуг автосервісу - антикорозійної обробки автомобілів (м. Ростов-на-Дону, Ростовська область).

Місткість ринку визначається наявністю парку легкових автомобілів у населення і їхнім структурним складом. Збільшення частки "іномарок" у структурі власників легкових автомобілів веде до розширення сектора послуг антикорозійного покриття автомобілів за сучасними західними технологіями.

Фірма у своїй технологічній схемі виробництва мікроавтомобілів (див. рис, 1Л) включає пост антикорозійної обробки, організований за сучасною технологією і з новітнім устаткуванням, що дозволяє дану операцію, крім усього, виділити в самостійний вид діяльності.

Рівень конкуренції в м. Ростові-на-Дону на дані послуги автосервісу - високий. Переважними факторами в позиціонуванні своїх послуг на ринку фірма бачить для себе \ високій якості робіт з антикорозійної обробки автомобілів (в основному, іномарок") при розумно заниженій (у порівнянні зі середньоринковою) ціною послуги (порядку 900 тис. руб. за один автомобіль). Дану тактику виходу на ринок збуту своїх послуг фірма може дозволити собі в силу наявності налагоджених каналів постачань матеріалів і устаткування, а також низьких внутрішніх виробничих витрат у загальному технологічному ланцюзі виробництва мікроавтомобілів.

3.3. Прогноз цін і обсягів продажів продукції і послуг

За результатами дослідження потенційних ринків збуту продукції і послуг фірми, а також обраних виробничої і комерційної стратегій підприємства здійснюємо вибір обсягів виробництва і реалізації продукції в розрізі її номенклатурних одиниць і етапів нарощування виробничої потужності (див. табл.З. З).

Відповідно до цінової стратегії фірми на продукцію і послуги, виробленої при позиціонуванні товарів на ринку в умовах конкуренції (див. розд. З.2), прогнозні ціни на одиницю продукції або послуги вибираємо не вище середньоринкових на аналогічні товари (див. табл.З. З). При зміні ринкової кон'юнктури в гіршу для фірми сторону, у неї мається достатній запас прибутку в ціні, що при необхідності, дозволить реалізувати тактику цінової дискримінації в конкурентній боротьбі за збереження свій частки ринку (планових обсягів продажів).


Таблиця 3.3.

Прогноз обсягів продажів продукції і послуг

Номенклатурна одиниця продукції Обсяг продажів, шт. Ринкова ціна одиниці продукції, млн. руб.
1 кв. 2 кв. Зкв.
Етапи завантаження потужності 50% 75% 100%
Автопричепи: ПАГ-2 38 56 75 4.0
ПАГ-2Б 13 19 25 4.5
ПАГ-2Ф 25 38 50 5.5
РАЗОМ 76 113 150
Мікроавтомобілі: "Хуторок" 6 9 12 18.0
"МК-3" 6 9 12 11.0
Разом: 12 18 24
Автосервіс (антикор) 450 675 900 0.9

4. Ринок ресурсів і устаткування

У передінвестиційний період фірма, володіючи парком універсального устаткування різного типу, у напівкустарних умовах уже відпрацювала технологію виробництва ^основних модифікацій автопричепів і мікроавтомобілів, а також освоїла канали закупівель основних і допоміжних матеріалів для виробничих потреб. Основний матеріал - метал в асортименті - закуповується фірмою на оптових регіональних складах.

Комплектуючі вузли - силові агрегати, мости, кермові системи, електроустаткування, підшипники, металовироби і т.п. - поставляються за довгостроковими договорами із заводами-виготовлювачами з метою зниження матеріальних витрат.

Технологічне устаткування для переоснащення цехів планується, у межах даного проекту, закуповувати за рахунок кредитних коштів на заводах-виготовлювачах., в основному, в Росії і, частково, через посередників у постачаннях імпортного устаткування (див. табл.2.2. і 2.2):

Зварювальне устаткування - імпортне;

Устаткування для механічної обробки лист, металу - вітчизняне;

Розкрійне устаткування - вітчизняне;

Кондуктори складальні - вітчизняні;

Універсальне устаткування - вітчизняне;

Устаткування для антикорозійного покриття - імпортне.

Ринок необхідного технологічного устаткування для фірми цілком прозорий, проведені попередні переговори про умови закупівель і постачань.

Відповідно до операційного графіку передвиробничої підготовки (див. розд.5Л. \ на укладання договорів постачання, власне постачанню і монтажу устаткування приділяються перші три місяці з загального інвестиційного періоду, що цілком достатньо для забезпечення надійності проекту в цій частиш робіт.

Ринок трудових ресурсів у м. Батайську і м. Ростові-на-Дону достатній для наймання основних і допоміжних робітників на нові робочі місця. Професійний рівень діючих (кадрових) робітників планується використовувати для підвищення кваліфікації працівників, які знову набираються.


5. План виробництва

5.1. Операційний план підготовки й організації виробництва

Відповідно до інвестиційного задуму, перші три календарних місяці передбачають реалізацію організаційно-технічних і фінансових заходів, спрямованих на підготовку умов виробництва і послідовний вихід на виробничу потужність, відповідно, по кварталах: 50%, 75%, 100% (див. табл.5.1).

Склад операцій підготовки виробництва, власне виробництва, збуту і реалізації продукції представлений у таблиці 5.1.

Договори-наміру з постачальниками устаткування і матеріальних ресурсів, а також з підрядними організаціями укладені.

Таблиця 5.1.

Операційний графік інвестиційного періоду

Найменування заходу Інвестиційні періоди
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4кв. 5 кв. 6 КВ.
1м. 2 м. Зм.
1. Кредитування +
2. Укладання договорів з постачальниками устаткування +
3. Укладання договорів з субпідрядниками +
4. Реконструкція приміщень +
5. Постачання устаткування +
6. Монтаж, налагодження устаткування +
7. Розрахунки з постачальниками +
8. Розрахунки з субпідрядниками +
9. Укладання договорів з постачальниками матеріалів + + + +
10. Постачання матеріалів + + +
11. Розрахунки з постачальниками + + +
12. Укладання договорів на постачання готової продукції + + + + +
13. Вихід на 50% -у потужність виробницва +
14. Вихід на 75% -у потужність +

Продовження таблиці.

15. Вихід на 100% -у потужність + + +
16. Розрахунки і банком + +

Виробнича програма і розрахунок обсягів обороту

Обсяг реалізації фірми за даним інвестиційним проектом прогнозується виходячи з продуктивності технологічного устаткування, ємності обраних ринків збуту автопричепів, мікроавтомобілів і послуг антикорозійного покриття автомобілів; також установлених середніх ринкових цін на аналогічну продукцію і послуги.

Виходячи з врахованих факторів, здійснюється прогнозна оцінка обсягу обороту фірми на рік у розрізі основних видів діяльності (див. табл.52).

Обсяг продажів у натуральному вираженні приймається з умови повного завантаження виробничих потужностей підприємства за всіма видами діяльності, роздрібна ціна - за досвідом спробних продажів продукції й аналогічних послуг на ринку (див. розд.33).

Таблиця 5.2.

План виробництва продукції і послуг у рік

Найменування продукції, послуг Обсяг продажів в натуральному вираженні (ум* од) Роздрібна ціна од* продукції, млн. руб. Обсяг оберту, млн. руб
1. Автопричепи: - - ПАГ-2Ф 200 55 1100
-ПАГ-2Б 100 4.5 450
-ПАГ-2 300 4.0 1200
600 2750

2. Мікроавтомобілі:

-"Хутором"

48 18.0 864
-"МК-3" 48 11.0 528
96 1392

Продовження таблиці.

3. Послуги цеху антикорозійного покриття (кіль-ть автомобілів на рік) 3600 0.9 3240
Разом оберт: 7382

Реальна виробнича і збутова стратегія підприємства будується виходячи із сезонності попиту на продукцію і послуги, однак для спрощення і наочності економічних розрахунків надалі приймається рівномірна по місяцях виробнича програма, відносно якої обчислюються потрібні втрати виробництва за умови повного завантаження потужностей підприємства.


6. Розрахунок собівартості, прибутку і рентабельності діяльності

6.1. Розрахунок щомісячних витрат виробництва

6.1.1. Розрахунок матеріальних витрат

Розрахунок матеріальних витрат фірми за всіма видами діяльності, відповідно до інвестиційного задуму, здійснюється виходячи з прогнозованого місячного обсягу виробництва і надання послуг за умови виходу на 100-ве завантаження потужностей ділянок і цехів. Нормативи витрати матеріалу надані з урахуванням технологічних неліквідних відходів (табл.6.1)

Таблиця 6.1.

Вартість матеріальних витрат (основні, допоміжні матеріали і комплектуючі)

Найменування матеріалу, к^шлектуючої деталі Норма втрати на од. продукції Вартість од* (тис руб) Сума на одиницю продукції, (тис руб) Витрати на матеріал на місяць, (тис. руб)
1 2 3 4 5
АВТОПРИЧЕПИ (базові модифікації)
І. Шина 2 95 190
2. Диск колеса 2 _ 105 210
3. Маточина 2 40 80
4. Підшипники 4 25 100
5„ Цапфа 2 40 80
6. Ковпачок маточини 2 3 6
7. Болт колісний 10 3 30
8, Гайка цапфи 2 3 6
9. Шайба 2 1 2
304
10. Ресора: 7-ми листова ПАГ-2,2-Б 2 110 220
10-ти листова ПАГ-2Ф 2 140 280
11. Шайба втулки 12 1 12
12, Втулка гумова ресорна 25 1 25
13. Серга 4 1,5 6
14. Втулка серги 2 1,5 6
15. Шпилька 6 1,5 9
16. Кронштейн ресорний 4 1,5 6
17. Подушка опорна 2 1,5 3
18. Обойма стрем'янки 4, 1,5 6
19. Болт стрем'янки У 2 16
ПАГ-2, ПАГ-2Б 314
ПАГ-2Ф 374
20. Амортизатор 2 48 96
21. Втулка амортизатора 8 2 16
22. Палець амортизатора 4 1,5 6
23. Шайба амортизатора 8 1 8
24. Гайка самоконртольн. 4 1 4
130
Замковий пристрій
25. Корпус 1 10 10
26. Сухар рухливий 1 3 3
27. Втулка компенсатора 1 3 3
28. П'ята компенсатора 1 1 1
29. Важіль-ексцентрик 1 5 5
30 Фіксатор у зборі 1 2 2
31. Ланцюг страховий 2 1,5 3
27
32. Кабель (7ж) 25 м 25 м 15
33. Вилка 1 25 25
34. Ліхтар задній 2 35 70
35. Ліхтар номерного знаку 1 5 5
36. Катофот круглий 4 5 20
37. Катофот трикутн. 2 15 30
38. Ліхтар салонний (ПАГ-2Ф) 1 10 10
165
Разом: ПАГ-2, 2Б 1340
ПАГ-2Ф і 400
39. Рама (труба 25x40x3) 29 кг 3,5 102
40. Дишло (труба 50x50x4) 9,5 кг 9,5 кг 3,5 34
41. Вісь (труба 42x42x4) 6,2 кг 6,2 кг 3,5 22
ПАГ-2Ф (труба 50x59x4) 7,6 кг 3,5 27
42. Кронштейн дишла (труба 50x59x4) 2 1,9 4
Разом: ПАГ-2, 2Б 162
ПАГ-2Ф І 167

Кузов (збиральні вузли) |

ральні вузли)

43. Кузов ПАГ-2 (2лх2500х1250х1) 50 кг 2,3 115
44КаставкаПАГ-2Б (1лх2500х1250х1) 25 кг 2,3 58
45. Кузов ПАГ-2Б у зборі (поз.39, 40) 75 кг 2,3 173
46. Каставка верхня ПАГ-2Ф (2кх2500х1250х1) 50 кг 2,3 115
47. Кузов ПАГ-2Ф у зборі (поз.39, 40,42) 125 кг 2,3 287,5
 - отвір двері 5,5 кг 71,9 10,5
48. Петля заднього борту ПАГ-2 2 1,5 3
ПАГ-2Б 4 1,5 6
49. Замок заднього борту (шпінгалет ПАГ-2 2 10 20
(шпінгалет ПАГ-2Б) 2 11,5 23
(замок двері ПАГ-2Ф) 1 40 40
50. Лакофарбу вальні матеріали (грунт, розчинник)

4-6 кг

2

12 36,5 48-72 73
51. Тент 1 150 150
52. Шнур 12 м 1 12
53. Металовироби в асорт. 2кг ь 23,5 47
54. Електроди 2 4 8
55. Відрізний диск 0,1 20 2
56. Інші матеріали 30-50
Разом ПАГ-2 437
ПАГ-2Б 520
ПАГ-2Ф 536
Разом матеріальні витрати: - на комплект автопричепів: ПАГ-2 1939
ПАГ-2Б 2022
ПАГ-2Ф 2103

 - на місячну програму:

ПАГ-2

42500,0
ПАГ-2Б 15000,0
ПАГ-2Ф 33400,0
МІКРОАВТОМОБІЛІ (базові модифікації)"Хуторок"
57. Бортова платформа у зборі з заднім мостом, дугами і тентом  1 2304,0 2304,0
58. Кабіна у зборі (1-а комплектність) 1 1736,0 1736,0
59. Передній міст у зборі  1 391,0 391,0
60. Кермове керування у зборі 1 315,0 315,0
61. Інші органи керування у зборі 1  209,0  209,0
62. Силовий агрегат у зборі з підрамником 1 6865,0 6865,0
Разом матеріальні витрати: - на один м/а "Хуторок" 1 11820,0
 - на місячну програму 1 47280,0
"МК-3"
63. Бортова платформа у зборі, дугами і тентом 1 476,0 476,0
64. Кабіна у зборі з сидіннями 1 911,0 911,0
65 Рама у зборі 1 94,0 94,0
66. Передня підвіска у зборі 1 348,0 348,0
67. Задня підвіска у зборі 561,0 561,0
6$. Колеса у зборі з дисками 5 102,0 510,0
69. Силовий агрегат у зборі з реверс-редуктором 1 3140,0 3140,0
70. Кермове керування у зборі 1 212,0 212,0
71. Керування гальмами 1 111,0 111,0
72. Акумулятор 1 220,0 220,0
73. Прилади освітлення і сигналізація 1 306,0 306,0
74. Замок запалювання, блок запобіжника, пучки дроту 1 117,0 117,0
75. Склоочисник лобового скла у зборі 1 183,0 183,0
Разом матеріальні витрати: - на один м/а "МК-3"7. 7180,0
 - на місячну програму 28720,0
76 Антикорозійний матеріалRUST STOP 5 10 232,0
77. Вода 200 л 0.2 40,0
78. Шампунь КРКСНЕК КМ81 22.0 22,0
79. Пісок 10 кг 10 кг 0.6 6.0
Разом матеріальні виграти: - на один автомобіль 300,0
 - на місячну програму 90000,0
Разом матеріальні витрати за всіма видами діяльності на місяць: 256900,0

Відповідно до інвестиційного задуму, у перший квартал з моменту запуску виробництва буде здійснюватися 50-ти відсоткове завантаження потужностей, що буде потребувати власних коштів на основні і допоміжні матеріали в першому виробничому кварталі в сумі:

256,9 х 3 х 0,5 = 385,35 млн. руб.

6.1.2. Розрахунки витрат на заробітну плату

Кількість основних і допоміжних робочих у цехах виробництва причепів і автомобілів: усього - 14 люд.

Середньомісячна заробітна плата робочого - 950 тис. руб.

Кількість робочих змін - 2.

Коефіцієнт змінності - 1,5.

Кількість робочих місяців на рік - 12.

Відпустки - за ковзким графіком без зупинки виробництва.

Витрати на заробітну плату робочих у цехах виробництва причепів і автомобілів (середньомісячні):

14x1,500,95 = 19,95 млн. руб. /міс.

Кількість робочих на ділянці (цеху) антикорозійного покриття: всього-3.

Середня заробітна плата робітника на місяць - 500 тис. руб.

Кількість робочих змін - 2.

Коефіцієнт змінності - 1,6.

Кількість робочих місяців у році - 12

Витрати на заробітну плату робочих ділянки (цеху) антикорозійного покриття (середньомісячні):

3x1,6 х 0,5 = 2,4 млн. руб. /міс.

Кількість працівників апарата управління - 3 люд.

Середньомісячна заробітна плата працівника управління - 1,0 млн. руб.

Коефіцієнт змінності - 1.

Витрати на заробітну плату працівників апарата управління

(середньомісячні):

3 х 1 х 1,0 = 3,0 млн. руб. /міс.

Прямі витрати на заробітну плату персоналу на місяць: 19,95 + 2,4 + 3,0 = 25,35 млн. руб. /міс., з них, віднесені на собівартість:

6х0,083х [(14х1,5) х(3 х 1,6) + З] = І4,34 млн. руб. /міс., віднесеш на чистий прибуток:

25,35-14,34 = 11,01 млн. руб. /міс

Таблиця 6.2

Відрахування і збори з ФОТ на місяць

Стаття (ФОТ = 25,35 млн. руб) Сума (млн. руб)
1. Пенсійний фонд (29% від ФОТ) 7.35
2. Фонд ОМС (3,6% від ФОТ) 0.91
3. Соціальне страхування (1,5% від ФОТ) 1.37
4. Фонд зайнятості (1,5% від ФОТ) 0.38
5. Збір на потреби освіти (1% від ФОТ) 0.25
6. Транспортний податок (1% від ФОТ) 0.25
Разом відрахування і збори від ФОТ: 10.51

6.1.3. Витрати на енергію

Приведена сумарна потужність енергоспоживачів:

>по цехах виробництва причепів і автомобілів

-24,83 кВт/год.

>по ділянці (цеху) антикорозійного покриття

-4,36 кВт/год.

Фонд робочого часу на місяць:

>по цехах виробництва причепів і автомобілів:

7х24х1,5 = 252год. /міс;

>по ділянці (цеху) антикорозійного покриття:

7 х 24 х 1,6 = 268,8 год. /міс

Вартість одної кВт. /год. . - 426,7 руб. Витрати на електроенергію на місяць:

>по цехах виробництва причепів і автомобілів:

252 х 24,83 х 426,7 = 2,67 млн. руб. /міс;

> по ділянці (цеху) антикорозійного покриття:

268,8 х 4? 36 х 426,7 = 0,5 млн. руб. /міс;

>на побутові потреби - 0,1 млн. руб. /міс

Усього витрати на енергію: 3,37млн. руб. /міс.

6 1.4. Витрати на оренду приміщень і послуги зв'язку

Послуги зв'язку, включаючи міжміські переговори, за умовами оренди включаються у вартість оренди приміщень.

Орендна плата виробничих приміщень (по факту) складає: 2,8-4,4 тис. руб. за 1 м. кв., міс. У розрахунку прийнята середня величина - 3,6 тис. руб /м. кв. /міс.

Загальна площа орендованих приміщень:

по цехах виробництва причепів і автомобілів - 180 м. кв.;

по ділянці (цеху) антикорозійного покриття - 218 м. кв.

Витрати на оренду приміщень на місяць усього:

3,6х(180 + 218) = 1,43 млн. руб. /міс

6.1.5. Витрати на рекламу

Витрати на усі види рекламних послуг:

по послугах ділянки (цеху) антикорозійного покриття на рік - 50,0 млн. руб.; на місяць - 4,17 млн. руб.;

по продукції цехів виробництва причепів і автомобілів на рік - 5 млн. руб.; на місяць - 0,42 млн. руб.

Витрати на рекламну на місяць усього: 4,59 млн. руб. /міс.

6.1.6. Транспортні (експлуатаційні) витрати

Транспортні витрати приймаються в обсязі 1% від суми обороту фірми на місяць у частиш діяльності по даному інвестиційному проекту: 7.382: 12x0,01 = 6,2 млн. руб. /міс.

6.1.7. Командировочні витрати

Витрати на відрядження на місяць приймаються в обсязі 1% від суми міcячного обороту фірми в частині діяльності по даному інвестиційному проекту:

7.382: 12x0,01 = 6,2 млн. руб. /міс.

6.1.8. Амортизація основних засобів

Вартість власних і орендованих приміщень балансова - 1.300,0 млн. руб. Вартість устаткування - 995,0 млн. руб. Норма амортизації - 5. Амортизаційні відрахування на місяць: 2.295х0,05: 12 = 9,56 млн руб. /міс.

6.1.9. Фінансові витрати

Обсяг кредитних коштів - 995,0 млн. руб.

Процентна ставка - 20% річних.

Фінансові витрати на місяць: 995,0*0,2: 12 = 16,58 млн. руб. /міс.

6.1.10. Інші витрати

Витрати на інші витрати приймаються в обсязі 1% від суми прямих витрат фірми на місяць у частині діяльності по даному інвестиційному проекту (див. нижче - калькуляцію собівартості) - 3,02 млн. руб. /міс.

6.1.11. Податки і платежі

1. Податок на додаткову вартість (20% від обсягу обороту на місяць):

а) ЦДВ, який сплачується до бюджету за виробництво і реалізацію продукції (послуг) на місяць:

7.382,0: 12x0,167 = 102,73 млн. руб. /міс;

б) ЦЦВ, який сплачується постачальникам за постачання матеріалів і комплектуючих:

256,9x0,167 = 42,9 млн. руб. /міс;

в) ПДВ, який сплачується за енергію:

3,27x0,167 = 0,55 млн. руб. /міс

Сума ПДВ, яка підлягає внесенню до бюджету на місяць: 102,73 - 42,9 - 0,55 = 59,28 млн. руб. /міс

2. Місцеві податки і збори:

а) податок на утримування ЖКГ (1,5% від обсягу реалізації):

615,17x0,015 = 9,23 млн. руб. /міс;

б) збір на потреби освіта (1% від ФОТ) - 0,25 млн. руб. /міс.,

в) транспортний податок (1% від ФОТ) - 0,25 млн. руб. /міс;

г) податок на утримування автодоріг (4,5% від обсягу реалізації):

615,17x0,045 = 27,68 млн. руб. /міс.

Усього місцеві податки і збори: 37,41 млн. руб. /міс.

3. Внески до Фондів від ФОТ (див. табл.4):

а) Пенсійний фонд - 7,35 млн. руб. /міс;

б) Фонд ОМС - 0,91 млн. руб. /міс;

в) Фонд соціального страхування - 1,37 млн. руб. /міс;

г) Фонд зайнятості - 0,38 млн. руб. /міс Усього внески до Фондів: 10,01 млн. руб. /міс

6.2. Розрахунок собівартості виробництва

Таблиця 6.3.

Поточні витрати на місячну виробничу програму по статтях собівартості

Стаття Сума (млн. руб)
1. Матеріали, сировина, комплектуючі 256.9
2. Заробітна плата (на собівартість) 14.34
Разом мінливі витрати: 271.24
3. Пальне і енергія 3.27
4. Оренда і зв'язок 1.43
5. Транспорт 6.15
6. Реклама 4.59
7. Відрядження 6.2
8. Амортизація 9.59
9. Інші витрати 3.02
Разом постійних витрат: 34.25
10. Відсотки 16.58
11. ПДВ 59.28
12. Місцеві податки і збори 37.41
13. Відрахування до Фондів 10.01
Разом собівартість: 428.77
з них податки і відрахування - 47,42 млн. руб. /міс.

6.3. Розрахунок прибутку і рентабельності

Розрахунок прибутку здійснюється виходячи із суми внутрівиробничих витрат за всіма видами діяльності в межах даного інвестиційного проекту, прогнозованих роздрібних цін на продукцію і послуги фірми, обсягів збуту продукції і послуг (у номенклатурі) на місяць.

Таблиця 6.4.

Розрахунок прибутку і рентабельності

Показники Сума (млн. руб„)
1 Виторг від реалізації 615 17
2ПДВ 59 28
3 Доход від оберту 555.89

Продовження таблиці.

4 Внутрішньовиробничі витрати 305 49
5. Податки і відрахування 47 42
6 Платежі по процентах 16.58
7 Прибуток балансовий 186.40
8 Податок на прибуток (ставка - 35%) 66.25
9 Прибуток до розподілення 121.18
10 Заробітна плата з прибутку 11.01
11 Чистий прибуток 110.17
Рентабельність: 21.18%

Розрахунок здійснено з умови повного завантаження виробничо: потужності підприємства за всіма видами діяльності.


7. Маркетинг-план

Виробничою і комерційною стратегією підприємства передбачена розбивка всього інвестиційного періоду (1,5 року) на шість етапів - по одному календарному кварталу в кожнім (див розд.2.1).

Реалізація товарів і послуг фірми на освоєному ринку, вихід і закріплення на нових ринках здійснюється відповідно до даних аналізу ринкової кон'юнктури й обраної тактики позиціонування товарів і ціноутворення в умовах конкуренції (див. розд.3).

Послідовність дій фірми з просування товарів на ринок підпорядкована схемі поквартального нарощування потужності виробництва (2-й, 3-й, 4-й інвестиційні періоди) і тактиці позиціонування свого товару на цільових сегментах ринків у залежності від поведінки конкурентів.

Відповідно до динаміки нарощування обсягів збуту, приймається наступна тактика просування товарів на ринок:

1-й кв. - укладання договорів постачань "на замовлення" по вже встановленим контактам до інвестиційного періоду;

2-й кв. - робота "на замовлення", реклама в Ростовській області;

3-й кв. - цінова дискримінація товарів конкурентів на нових ринках, реклама (Краснодарський, Ставропольський краї);

4-й кв. - вирівнювання цін на товари на нових ринках до рівня середньоринкових;

5-й кв. - освоєння нових ринків (ближнє зарубіжжя); ціни - середньоринкові; підвищення якості продукції, реклама;

6-й кв. - ціни - середньоринкові; закріплення на освоєних ринках збуту товарів і послуг без розширення обсягів.

Як канали просування і збуту продукції фірма використовує:

реклама в регіональних газетах і на місцевому і регіональному телебаченні;

участь у постійно діючих виставках у м. Ростові-на-Дону (павільйон "Роствертола"), у господарських магазинах міста й області;

поширення рекламних листівок на товари фірми в Росії і країнах СНД;

рекламні щити в м. Ростові-на-Дону, м. Батайську.

У своєму комплексі маркетингу фірма широко використовує можливості підтримки Адміністрації Ростовської області і "Ассоциации фермерских и крестьянских хозяйств", зацікавлених у забезпеченні господарюючих суб'єктів, засобами малих вантажоперевезень.

Послуги автосервісу (антикорозійної обробки автомобілів) фірма пропонує через рекламу в засобах масової інформації м. Ростову-на-Дону, інших міст області; використовує рекламні щити.© 2011 Онлайн база рефератов, курсовых работ и дипломных работ.